Project: Menzis, werken aan vitaliteit - ehealthsoftware.nl menzis, youplus, zorg, gezondheid, vitaliteit In samenwerking met Menzis heeft Coolminds het Youplus platform ontwikkeld. Bedrijven kunnen zorgen dat hun medewerkers gezamenlijk gaan werken aan het verbeteren van hun viltaliteit.

Menzis

Voor Menzis, een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland, werd het Youplus programma ontwikkeld. Met acht vitaliteits thema's varierend van helpen met afvallen tot beter slapen en met gebruik van social media kanalen en de mogelijkheid om in teams te werken is You Plus het meest innovatieve e-health, vitaliteits programma van Nederland.


E-Health, Scrum, Youplus, Coolcare, Preventie

Case

Voor Menzis ontwikkelde CoolCare 'Menzis Youplus', het platform voor het werken aan je vitaliteit. Gebruik makend van de nieuwste inzichten in persuasive design om het intuïtief gebruik en een positieve leerervaring te stimuleren. Youplus heeft tevens alle techniek in huis voor het vormen van communities rond de thema´s op het gebied van vitaliteit, die worden aangeboden binnen de applicatie.

 Bent u overtuigd?

Timpaan, communicatiestrategie - ehealthsoftware.nl communicatiestrategie ontwikkeld online communicatie social media Timpaan Voor Timpaan is een communicatiestrategie ontwikkeld met online communicatie en social media als basis.

Timpaan

Timpaan Groep is een organisatie die midden in de maatschappij staat. Communicatie is voor Timpaan van cruciaal belang. Timpaan heeft Coolminds advies gevraagd voor het ontwikkelen van een innovatieve communicatiestrategie voor de gehele (zorg)groep.


Advies strategie, Online communicatie, Social Media, Communicatie plan, Consultancy

Case

Voor Timpaan is een communicatiestrategie ontwikkeld met online communicatie en social media als basis. Alle lagen van de organisatie en relaties van Timpaan zijn geïnterviewd. Met deze waardevolle input ontstond het fundament onder de nieuwe communicatiestrategie en de uitvoering ervan.

 

 


Gebruikte modules


Bent u overtuigd?

Bent u benieuwd wat Coolminds voor uw organisatie of onderneming kan betekenen? Neem contact met ons op voor een afspraak.

Neem contact op
e-healthsoftware preventieplatform - ehealthsoftware.nl e-healthsoftware, preventieplatform, chatten, forum, weblog Een nieuw preventieplatform voor stopen met roken, waardoor nieuwe technieken en nieuwe eisen en wensen zijn geĆÆmplementeerd zoals opdrachten uitvoeren, chatten met medestoppers, een forum en het bijhouden van een weblog.
Stopsite Stivoro

Stivoro


E-Health, Internet applicatie, Design, Strategie, CoolCare, Hosting, Consultancy, Preventie

Case

De vraag: 
Ontwikkel op basis van jullie CoolCare E-Health platform een nieuwe versie van destopsite.nl 


Onze oplossing:
Een nieuw preventieplatform, waardoor nieuwe technieken en nieuwe eisen en wensen zijn geïmplementeerd zoals opdrachten uitvoeren, chatten met medestoppers, een forum en het bijhouden van een weblog. 

 

Het resultaat:
Online hulp bij het stoppen met roken voorziet in de behoefte aan advies en ondersteuning op het moment dat het gewenst of nodig is.  Bent u overtuigd?

Bent u benieuwd wat Coolminds voor uw organisatie of onderneming kan betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.  

Neem contact op
113online.nl, gedragsverandering via chattherapie - ehealthsoftware.nl gedragsverandering chattherapie e-mail therapie online zelfhulp forum 113online De applicatie is gericht op gedragsverandering door middel van chattherapie, e-mail therapie en online zelfhulp cursusmateriaal. Daarnaast is een forum gecreƫerd om met lotgenoten in contact te komen.

113online.nl

CoolCare een nieuwe interventieplatform ontwikkeld voor mensen met suicide problemen. Niet alleen deze personen maar ook naasten en nabestaanden worden geholpen.


E-Health, Internet applicatie, Concept, Strategie, CoolCare, Hosting, Consultancy, Preventie

Case

CoolCare heeft een nieuw interventieplatform ontwikkeld voor de geestelijke gezondheidszorg. Vanuit één applicatie worden alle doelgroepen bediend. Er is een frontend website voor alle bezoekers. Hier kunnen zij direct chatten of zich aanmelden voor interventie op een ander deel van de website. De applicatie is gericht op gedragsverandering door middel van chattherapie, e-mail therapie en online zelfhulp cursusmateriaal. Daarnaast is een forum gecreëerd om met lotgenoten in contact te komen.In oktober 2009 opende Stichting 113Online haar website en hulplijnen tijdens een thema-avond van BNN. Vanaf de start tot en met juni 2010 kreeg de site ruim 62000 unieke bezoekers. 8500 mensen werden geholpen door de vrijwilligers in de eerste lijn. Hiervan werden er ruim duizend doorverwezen voor professionele crisisconsultatie per chat of telefoon. Daarnaast verrichtten de professionals in die periode meer dan duizend kortdurende psychotherapieën (chat en e-mail). Opmerkelijk is dat er maar weinig mensen zijn die zich laten verwijzen naar de reguliere GGZ. Beeldvorming, slechte ervaringen, maar vooral ook het verlies van anonimiteit en autonomie spelen hierbij een rol.Bent u overtuigd?

Zelfhulpprogramma, leeromgeving en websites voor verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg - ehealthsoftware.nl zelfhulpprogramma leeromgeving websites verslavingszorg geestelijke gezondheidszorg Naast de diverse zelfhulpprogramma`s en websites heeft Coolminds ook verschillende leeromgevingen ontwikkeld voor het Trimbos-instituut.

Trimbos Instituut

Trimbos instituut is een landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Het Trimbos-instituut wil de kwaliteit van leven bevorderen.


Case

Samen met het Trimbos- instituut hebben we een nieuw internet zorgplatform ontwikkeld. Het is een platform waarbij een gebruiker, al dan niet onder begeleiding van een hulpverlener of een coach, hulpmiddelen krijgt om zich door middel van zelfhulp beter te gaan voelen.Het Trimbos-instituut wil de kwaliteit van leven bevorderen. Dit doen ze met het ontwikkelen en toepassen van kennis over geestelijke gezondheid en verslaving.Bent u overtuigd?

ikzitindeshit.nl - ehealthsoftware.nl ikzitindeshit.nl jongeren kinderen Kinderen of jongeren helpen na een misdrijf of verkeersongeluk, daarvoor is de jongerensite ikzitindeshit.nl.

Ik zit in de shit

Ikzitindeshit.nl is een initiatief van Slachtofferhulp Nederland. De site is ontwikkeld voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf of verkeersongeluk, hiervan getuige zijn of iemand kennen die slachtoffer is geworden.
Zij zitten vaak met vragen over de emoties die het misdrijf of verkeersongeluk bij hen oproept. Ook weten zij vaak nog niet goed welke hulp voor hen beschikbaar is en of het verstandig is om naar de politie te gaan.


Case

Ikzitindeshit.nl is een website waar kinderen en jongeren antwoord krijgen op vragen over de emoties die een misdrijf of een verkeersongeluk bij hen oproept en hun een weg naar het vinden van hulp. Op de website ikzitindeshit.nl kan je vragen stellen over emoties die een misdrijf of verkeersongelijk oproept. Deze vragen zullen via ikzitindeshit.nl zo goed mogelijk worden beantwoord. Ook wordt er een telefoonnummer gegeven of kun je per mail je vragen stellen. Kinderen of jongeren helpen na een misdrijf of verkeersongeluk, daarvoor is de jongerensite ikzitindeshit.nl.


Gebruikte modules


Bent u overtuigd?

internetcursus voor mantelzorgers - ehealthsoftware.nl internetcursus dementie mantelzorgers Deze site biedt een internetcursus voor mantelzorgers van mensen met dementie die het gevoel hebben dat zij de situatie niet meer goed in de hand hebben of zich door de zorg belast voelen.

Dementie de baas

Dementie de Baas is ontwikkeld door het Trimbos- instituut. Stichting Geriant en Alzheimer Nederland. Zorgt u voor iemand met dementie? Heeft u wel eens het gevoel dat u de situatie niet de baas bent? Wilt u voorkomen dat u overbelast raakt? Deze website is ontwikkeld voor mantelzorgers van mensen met dementie, die dementie de baas willen blijven.


Case

Dementiedebaas.nl is een website voor mantelzorgers van mensen met dementie. Het omgaan met iemand met dementie vraagt nogal wat van de omgeving en speciaal van de mensen die zorg bieden. Het is moeilijk te zien hoe een naaste achteruit gaat. De grote behoefte aan begeleiding van de persoon met dementie zorgt er dikwijls voor dat de mantelzorger weinig tijd overhoudt voor de eigen behoeften. Beslissingen moeten vaak in plaats van de persoon met dementie worden gemaakt en veelal bestaan er vragen over de zorg, het verloop van de ziekte of de verschijnselen van dementie. Deze site is ingericht om u te ondersteunen bij deze problemen. Op Dementiedebaas.nl vindt u uitgebreide informatie over dementie. Daarnaast biedt deze site een internetcursus voor mantelzorgers van mensen met dementie die het gevoel hebben dat zij de situatie niet meer goed in de hand hebben of zich door de zorg belast voelen. In deze cursus gaat u zelf aan de slag om dementie de baas te blijven. U wordt hierbij begeleid door een professionele hulpverlener. Ook vindt u een forum op deze website waarop u ervaringen uit kunt wisselen met andere mantelzorgers van mensen met dementie. U kunt de zelftest invullen om te bepalen in welke mate u de situatie de baas bent. Hoe blijf je als mantelzorger de dementie van degene die je verzorgt de baas? Op die vraag geeft de website dementiedebaas.nl antwoord. CoolCare ontwikkelde het programma voor het Trimbos-instituut en zorgt voor de hosting en het beheer.Bent u overtuigd?

kopstoring.nl online hulp platform - ehealthsoftware.nl chatten hulpverlener e-mail forum kopstoring Kopstoring.nl. Je kunt anoniem je vragen per e-mail stellen aan een deskundige, berichten plaatsen en lezen op het forum of je eigen verhaal mailen voor op de website. Ook kun je een groepscursus in een chatbox volgen en chatten met een hulpverlener.

Kopstoring

Jongeren van ouders met psychische problemen hebben meestal weinig tijd om stil te staan bij zichzelf. Het zijn sterke, zelfstandige mensen. Toch wordt het ook hen wel eens teveel. Of ze lopen tegen iets aan: vragen of problemen die voortkomen uit de thuissituatie. In dat geval kunnen kennis en herkenning helpen


Case

Kopstoring is een informatieve website voor jongeren van ouders met psychische problemen. Deze website wil kennis en herkenning bieden. Er is veel informatie te vinden voor, over en door jongeren van ouders met psychische problemen. Je kunt anoniem je vragen per e-mail stellen aan een deskundige, berichten plaatsen en lezen op het forum of je eigen verhaal mailen voor op de website. Ook kun je een groepscursus in een chatbox volgen en chatten met een hulpverlener. Daarnaast geeft de website aan waar en bij wie je meer informatie kunt vinden of hulp kunt krijgen.Bent u overtuigd?