Modules

Over

De zelfhulp cursus is een zelf in te regelen cursus. Hierbij kunnen lessen gedefinieerd worden met een compleet scala aan oefeningen. Ook deze oefeningen kunnen geconfigureerd worden. De lessen kunnen naast tekst ook ondersteund worden met video, voice-overs en flash presentaties. De cursus kan zelfstandig of met behulp van een coach (begeleider) gevolgd worden. Lessen kunnen volgens een vast patroon of vrij gevolgd worden. De gehele module wordt ondersteund door een communicatie module, zodat e-mail, berichten en ook sms gebruikt kunnen worden in de communicatie met de gebruiker. Denk daarbij ook aan reminders, hulpverlening. Ook evaluatielessen kunnen ingezet worden. Alles gericht op het meten van effectiviteit en het terugbrengen van uitval.

Cases

Deze module is in gebruik bij: