Modules

Over

Elke interventie heeft een startpagina. In de startpagina staat vermeld wie de ingelogde gebruiker is, en wat zijn of haar status is, dus status van lessen en deze weergeven en doorlinken naar andere onderdelen van de cursus. Tevens zijn hier alle modules die gebruikt worden binnen een interventie actief. Daarbij wordt per module een widget gebruikt op de startpagina. Bijvoorbeeld de module Chat heeft een widget om te kijken wie online zijn. Berichten worden getoond in de widget Inbox.

Cases

Deze module is in gebruik bij: