Modules

Het Communicatie Management

Over

Om deelnemers te triggeren, aan te moedigen en te belonen moeten berichten verstuurd worden naar de gebruiker op verschillende momenten binnen de interventie. Dit kan via interne berichten op het prikbord, direct messages, e-mail berichten of sms.Natuurlijk zijn ook zaken als het versturen van een wachtwoord onderdeel van de communicatie module. Tevens beschikt de communicatie module over een mogelijkheid om berichten automatisch te laten versturen afhankelijk van de interactie of de prestatie van de gebruiker. Dit kan ook getimed. Denk daarbij aan een evaluatievragenlijst, die na 8 weken na afronding van de laatste oefening, automatisch kan worden verstuurd.
Het beheer van de e-mail berichten gaat via de applicatiebeheer module van het Health Navigator platform. Hierin kunnen de berichten worden geraadpleegd, toegevoegd, gewijzigd en worden verwijderd. De berichten worden te allen tijde gepersonaliseerd verstuurd. Dus de nickname kan in de berichten als veld worden verwerkt.

Cases

Deze module is in gebruik bij: