Modules

Over

Elke gebruiker heeft een eigen pagina voor zijn of haar gebruikersprofiel. Hoe de opbouw is van het gebruikersprofiel, de gegevens, is per interventie te configureren. De gebruiker kan hier de persoonlijke instellingen wijzigen/aanvullen en kan hier ook het werkboek bekijken. Vanuit de profiel pagina kan ook het persoonlijk plan worden aangeroepen of worden aangemaakt.

Cases

Deze module is in gebruik bij: