E-health, een belangrijke ontwikkeling

We weten het zelf eigenlijk wel ons gedrag heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid. De westerse levensstijl, die gekenmerkt wordt door weinig lichaamsbeweging en een overvloed aan voeding en genotsmiddelen, veroorzaakt gezondheidsproblemen zoals hart en vaatziekten, diabetes, COPD en kanker. De problemen zijn ernstig omdat zij toenemen, chronisch zijn en steeds meer beslag leggen op onze zorgcapaciteit en ļ¬nanciële middelen. Naast de ongezonde leefstijl leidt ook de veroudering tot een grotere zorgvraag. Tegelijkertijd kampen we met een daling van het aantal jongeren en daarmee de zorgcapaciteit. De oplossing voor dit capaciteitsvraagstuk ligt op twee paden. Enerzijds door innovatie van het zorgaanbod zoals door de inzet van ICT en het internet. Anderzijds zijn patiënten steeds beter in staat om hun eigen regie te voeren over het leven met hun aandoening. Bij innovatie van het zorgaanbod kun je denken aan zaken als telehealth, monitoring op afstand, optimaliseren van zorgprocessen en het overdragen van gestandaardiseerde zorg aan de patiënt waardoor meer zorg kan worden geboden bij een dalende capaciteit. Mensen willen steeds minder dagen spenderen in het ziekenhuis en meer controle over hun verzorging.

Zelfmanagement

E-health is daarbij een van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen. E-health stimuleert zelfmanagement met behulp van zorgportals, apps, het leveren van klinische informatie, beslissingsondersteuning zoals evidence based zorg, keuzehulp, zelftest, peer to peer informatie uitwisseling of chat met een coach of behandelaar. Succesfactor is dat de aandoening en het patiëntenprofiel de inhoud en de mate van begeleiding bepalen, mits de patiënt zelf de verantwoordelijkheid krijgt en gefaciliteerd wordt in zelfmanagement. Er worden al goede resultaten geboekt met verminderen van het gebruik van alcohol, het stoppen met roken, meer bewegen, het verwerken van gebeurtenissen en medicatietherapietrouw. Hiermee worden nu al de gewenste effecten bereikt van minder ziekenhuisbezoek, minder ziekenhuisdagen, lagere kosten en een beter leven.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Jan Dirk Bijker, hij vertelt u graag meer over de mogelijkheden.